TANRI ve ŞEYTAN

Bir üniversite profesörü öğrencilerine şu soruyu sorar;
 -” Var olan her şeyi Tanrı mı yarattı? ” Cesur bir öğrenci ayağa kalkar ve yanıtlar.

-” Evet her şeyi Tanrı yarattı !” Profesör sorusunu yineler ve öğrenci yine “evet efendim” diye yanıtlar. Profesör devam eder;
-” Eğer her şeyi yaratan Tanrı ise ve şeytan varolduğuna göre şeytanı da Tanrı yaratmış olur ve çalışmalarımızda uyguladığımız 'Kesinleştirme‘ prensibine göre de Tanrı şeytandır.”

Öğrenci böyle bir önerme karşısın da şaşırır ve yerine oturur. Profesör ise öğrencilerine bir kez daha Tanrı'nın içindeki kaderin bir efsane olduğunu kanıtlamaktan ötürü oldukça mutludur.

 Bu arada bir öğrenci ayağa kalkar ve 

-Bir soru sorabilir miyim profesör?  der.Profesörde sorabileceğini söyler.
Öğrenci ayağa kalkar ve “Soğuk varmıdır?”  diye sorar.Profesör;
-” Nasıl bir soru bu böyle,tabi ki vardır “ diye yanıtlar.  “Sen hiç soğuktan üşümedin mi?

-Öğrenci ; “Aslında, fizik yasalarına göre soğuk yoktur. yaşamda/realitede biz soğuğu sıcaklığın yokluğu olarak düşünürüz. Herkes
veya nesneler o enerji oradaysa veya bir şekilde enerji iletiyorsa onu deneyimler. Örneğin,Absolute 0 (-460 derece F) sıcaklığın kesin yokluğudur
(hiç olmadığı seviyedir). Tüm maddelerin bu seviyede reaksiyon verme özellikleri bozulur ve değişir. Soğuk yoktur, o yalnızca sıcaklığın
yokluğunda duyumsadıklarımızı tarif etmek için yarattığımız bir kelimedir” der ve devam eder,

 Profesör, karanlık var mıdır?  Profesör ;

-” Tabi ki vardır'.  Öğrenci yanıtlar,
-'Korkarım gene yanılıyorsunuz efendim. Çünkü,Karanlık ta yoktur. Yaşamda/realitede karanlık ışığın yokluğudur. Biz ışık üzerinde çalışabiliriz ama karanlığı çalışamayız. Gerçekte,biz Newton'un prizmasını kullanarak beyaz ışığı kırar ve renklerin çeşitli dalga uzunlukları üzerinde çalışabiliriz. Ama karanlığı ölçemeyiz. Bir basit ışık  karanlık bir mekanı aydınlatarak karanlığı kırmış olur yani karanlığı geçersiz kılar. Siz belli bir mekânın/uzayın ne kadar karanlık olduğundan nasıl emin olursunuz?  Işığın miktarını ölçersiniz!  Bu doğrudur değil mi?  Karanlık insanlık tarafından , ışığın olmadığı yer/mekân için kullanılan bir kelimedir.”

 Son olarak öğrenci profesöre gene sorar;

-” Efendim şeytan var mıdır?”  Bu kez profesör pek emin olamamakla birlikte yanıtlar;

-” Tabi ki, açıkladığım gibi, biz onu her gün ,her yerde  görürüz. Şeytan/kötülük bir kişinin başka bir kişiye her gün sergilediği insaniyetsizliğinin bir örneğidir. O , dünyadaki işlenmiş tüm suçlarda,şiddette yer alır. Bunların tümü şeytanın kendisinden başka bir şey de değildir” der.

Öğrenci devam eder;


-” Şeytan yoktur efendim. Yani o kendi başına yoktur.  Şeytan basit olarak Tanrının yokluğudur. O aynen karanlık ve soğukta olduğu gibi insanın
Tanrının yokluğunu tarif etmek üzere yarattığı bir kelimeden ibarettir. Tanrı şeytanı yaratmadı.  Şeytan/kötülük insanın tanrısal sevgiyi
yüreğinde duyumsamadığı zaman deneyimlediklerinin bir sonucudur. O aynen sıcaklığın olmadığı yere gelen soğuk ya da ışığın olmadığı yere gelen karanlık gibidir..” der

Bu genç öğrencinin adı,

 ALBERT  EINSTEIN'dır

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates