Üç Heykel'in Hikayesi

Dört Kapı

Çekingen adımlarla 
Dergahın batı kapısında 
Bir mürit durdu 
Hakikatin nuru 
Dergahı aydınlatıyordu. 
Her kapıda müritler 
Gerçeği arıyordu. 
Hakikat yolcuları 
Sorular soruyordu. 
Nur yüzlü bir mürşit 
Onları cevaplıyordu. 
Bizim mürit de sordu; 
“Pirim nedir hikmeti 
Dergahtaki dört kapının 
Ve bu kapılarda oturan 
Dört görkemli adamın? ” 
Nur yüzlü mürşit önce sustu 
Sonra gülümsedi, konuştu; 
“Ey hakikat yolcusu 
Yolun uzun, bilgin az 
Her kapıya uğra biraz. 
Oturan dervişlerin 
Enselerine bir sille vur en az. 
Sonra, 
Bilelim ne olur göreceklerin? ” 
Yolcu ilk kapıya vardı 
Oturan dervişin ensesine 
Okkalı bir sille attı. 
Döndü derviş hiddetle 
Bir sille de o çaktı. 
Şaşırdı yolcu 
Hiçbir şey anlamadı. 
 

İkinci kapıyı araladı 
Orda da bir derviş vardı. 
Sille dervişin ensesinde patladı. 
Hırsla döndü derviş müride 
Söylendi de söylendi. 
“Haydi çekil git.” dedi. 
Düşündü mürit 
“Hikmeti ne ola bu sillenin, 
Enseye vuran ellerin? ” 
Üçüncü kapıdaki derviş de 
Aldı nasibini müritten 
Mürit çekindi sillenin tok sesinden. 
Derviş yalnızca 
Şöyle bir dönüp baktı ensesinden. 
Küçümseyen bir bakıştı 
Anlam veremedi yolcu 
Bu işe iyice şaştı. 

Sonra dördüncü kapıya vardı 
Eli silleye alıştı 
Derviş oralı olmadı. 
Silleyi ensesine yediğinde 
Dönüp ardına bile bakmadı. 

Sordu dönünce mürşidine hemen; 
“Nedir bunun hikmeti ? ” 
Nur yüzlü mürşit gülümsedi; 
“İşte sana güzel bir öğreti. 
Birinci kapı Şeriat Kapısıdır 
Batıdan girenlerin yapısıdır 
Kısasa kısas onların yasasıdır. 

İkinci kapı Tarikat Kapısıdır 
Kuzeyin az yontulmuş taşıdır. 
Mayaları hoşgörü katıklıdır. 

Marifet Kapısı Güneydedir. 
Bilgileri üçüncü derecedir 
Tokat’ın senden değil 
Yaradan’dan geldiğini bilirler, 
Aracıyı merak ederler. 

Son kapı Doğudadır 
Adı Hakikat Kapısıdır 
Bu kapıda oturanlar 
Sır kapısını bilir 
Vuranda vurulanda 
Aynı bedenin elidir. 
Tekilliğe ulaşınca 
Bütün evren sendedir. 

 

Mustafa Süreyya Sezgin (14.10.2003)

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates